Lukon Toni Koivistolle yhden ottelun pelikielto

25.1.2019

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Lukon Toni Koivistolle yhden ottelun pelikiellon Lukko–HPK-ottelussa tapahtuneesta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Koivisto on kärsinyt pelikieltonsa väliaikaisen pelikiellon aikana.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Toni Koivisto
Ottelu: Lukko-HPK
Peliaika: 53:05
Pelipäivä: 23.1.2019

1. Selostus asiasta

Lukko-HPK ottelun peliajassa 53:05 Lukon Toni Koivisto osuu/taklaa HPK:n Otto Paajasta osuen tätä päähän. Ottelun erotuomarit eivät tuominneet tilanteesta rangaistuksia. Liigan tilannehuone ei ole havainnut tilannetta.

HPK on pyytänyt tilanteen kurinpitokäsittelyä Liigan kurinpitosääntöjen 21 §:n mukaisesti. Käsittelypyynnössä HPK on katsonut tilanteen olevan päähän kohdistunut taklaus, josta tulee määrätä ottelurangaistus.

HPK:n mukaan Paajanen ei loukkaantunut tilanteessa.

Kurinpitodelegaatio on määrännyt Koiviston väliaikaiseen pelikieltoon 24.1.2018.

Koivisto on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR)

Kurinpitodelegaatio on kuullut Koiviston lausuman ja katsonut otteluvideot tilanteesta. Delegaatio toteaa, että videotallenteelta todetusti Koivisto kääntyy luistelemaan ennen Lukon hyökkäyssiniviivaa poikittain, kohti laidassa olevaa kiekollista tilannetta. Edelleen videotallenteelta voidaan todeta, että Koiviston luistelusuunnassa on HPK:n Paajanen, joka on myös katse kohti laidan kiekollista tilannetta. Koivisto luistelee takaviistosta Paajasen eteen ja pelaajien luistelulinjojen kohdatessa Koivisto osuu olkapäällään Paajasta päähän.

Kurinpitodelegaatio pitää Koiviston tilanteen pelaamista huolimattomana ja hänen osumistaan Paajaseen varomattomana kiekottoman pelaajan estämisenä. Edellä mainitusta syystä ja koska pelaajien välisessä kontaktissa aiheutuu isku Paajasta päähän, delegaatio katsoo, että Koivisto on kontaktilla piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, joten tilanteesta tulee määrätä Koivistolle ottelurangaistus säännön 124 perusteella.

Pelikiellon kestoa harkitessaan delegaatio on ottanut huomioon Koiviston menettelyn moitittavuuden sekä kuluvalla kaudella päähän kohdistuneista taklauksista määrättyjen pelikieltojen pituudet sekä pelitilanteen kokonaisuudessaan. Kurinpitodelegaatio pitää Koiviston tekoa yhden ottelun arvoisena tekona.

3. Ratkaisu

Lukon Toni Koivistolle määrätään yhden (1) ottelun pelikielto. Koivisto on kärsinyt pelikieltonsa väliaikaisen pelikiellon aikana.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

24. tammikuuta 2019

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen