Jukurien Ville Hyväriselle yhden ottelun pelikielto

14.3.2020
Jukurien Ville Hyväriselle yhden ottelun pelikielto

Kuva: Mika Kylmäniemi

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Jukurien Ville Hyväriselle yhden ottelun pelikiellon torstain Jukurit–HPK-ottelussa tapahtuneesta laitataklauksesta.

Kurinpitopäätös 44/2019 kokonaisuudessaan

Pelaaja: Ville Hyvärinen
Ottelu: Jukurit-HPK
Peliaika: 38.13
Pelipäivä: 12.3.2020

1. Selostus asiasta

Jukurit–HPK-ottelun peliajassa 38.13 Jukurien Ville Hyvärinen taklaa HPK:n Jere Innalaa. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Hyväriselle 2 minuutin rangaistuksen ja 10 minuutin käytösrangaistuksen laitataklauksesta (sääntö 119).

Tilannehuone on katsonut tilanteen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Ville Hyväriselle ottelurangaistus laitataklaus (sääntö 119) -säännön perusteella, koska Innala on irti laidasta ja paiskautuu vaarallisen näköisesti laitaa vasten. Hyvärisellä on riittävästi aikaa valmistautua taklaukseen. Raju taklaus selkäpuolelta taklattavan "läpi" on piittaamaton teko.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Innala ei loukkaantunut taklauksen seurauksena. Ville Hyvärinen on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 119 mukaan laitataklaus on teko, jossa pelaaja taklaa vartalolla, kyynärpäällä, ryntäämällä tai kampittaen vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Laitataklausta koskeva sääntö jättää soveltajalle suuren harkintavallan sen suhteen mitä on pidettävä "voimakkaana sinkoutumisena laitaa vasten" ja mikä on taklaajan ja toisaalta taklattavan pelaajan vastuu tilanteessa. Yhtäältä laitataklaussäännön tarkoituksena on suojata pelaajia taklauksilta, joiden seurauksena he kaatuvat rajusti päin laitaa. Toisaalta kiekolliseen pelaajaan kohdistuvat taklaukset ovat sallittuja myös laitojen lähellä ja lisäksi kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa, että häntä voidaan taklata. Näiden seikkojen perusteella lähtökohtainen vastuu taklauksesta on taklaajalla, jonka tulee tiedostaa, ettei taklattava ole "haavoittuvassa" asemassa. Taklaajan vastuun ohella myös kiekollisella pelaajalla on vastuu itsestään. Kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa mahdollisuus tulla taklatuksi.

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelun videotallenteet ja kuullut Hyvärisen lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Innala luistelee HPK:n hyökkäysalueella kulmaan saaden siellä irtokiekon haltuunsa. Innala on tilanteessa selkä kentälle päin ja noin metrin irti laidasta. Samanaikaisesti Hyvärinen luistelee Innalan takaa tilanteeseen ja taklaa tätä suoraan selkäpuolelta. Taklauksen Innala menettää tasapainonsa ja kaatuu päin laitaa.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Innala on kiekon haltuunottamisen hetkellä selkä kentällepäin ja noin metrin irti laidasta. Hyvärisen taklaus on suoritettu tilanteessa normaalilla pelitilanteen mukaisella vauhdilla. Toisaalta kurinpitodelegaatio toteaa edelleen, että Hyvärisellä on ollut ennen kontaktia aikaa havaita Innalan peliasento ja pelata tilanne siten, ettei sen seurauksena Innala kaadu voimakkaasti päin laitaa. Tästä huolimatta Hyvärinen suorittaa voimakkaan taklauksen selkäpuolelle aiheuttaen Innalan voimakkaan kaatumisen laitaan. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen kurinpitodelegaatio katsoo, että Hyvärinen on taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa ja että oikea rangaistus tilanteesta on yhden ottelun pelikielto.

3. Ratkaisu

Jukurien Ville Hyväriselle määrätään yhden (1) ottelun pelikielto. Hyvärinen on pelikiellossa Jukurien seuraavassa ottelussa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

14. maaliskuuta 2020

Liigan Kurinpitodelegaatio
Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen