Jukurien Brandon Yipille viiden ottelun pelikielto

18.1.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Jukurien Brandon Yipille viiden ottelun pelikiellon perjantain TPS–Jukurit-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: TPS–Jukurit
Peliaika: 27.48
Pelipäivä: 15.1.2021

1. Selostus asiasta

TPS–Jukurit-ottelun peliajassa 27:48 Jukurien Brandon Yip taklaa TPS:n Oliver Bohmia. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Yipille ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5 + PR), syynä pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus (sääntö 124).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Yipille ottelurangaistus, syynä pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus (sääntö 124), koska taklauksessa tulee suora osuma päähän (ensimmäinen kontakti) ja taklaussuunta on ylöspäin.

Yip on määrätty väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi delegaation 16.1.2021 tekemällä päätöksellä.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Bohm loukkaantui tilanteessa, eikä pelannut enää ottelussa.

Yip on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR)

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit ja kuullut Yipin lausuman. Delegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan Yip lähtee taklaamaan TPS:n puolustusalueen päädyssä kiekollista Bohmia. Bohmin syöttäessä kiekon pois Yipin taklaus menee Bohmin vartalon editse osuen kuitenkin Bohmia päähän. Näin ollen kyseessä on säännön 124 tarkoittama vastustajan päähän kohdistunut taklaus. Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatusta Yipin taklauksesta aiheutuu suora kontakti Bohmia päähän ja siitä aiheutuu loukkaantuminen, joten teko on ottelurangaistuksen arvoinen.

Liigan hallitus on 29.9.2020 julkaistussa päätöksessä tarkentanut Liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita. Lähtökohta on, että kaikista taklaamalla suoritetuista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista annetaan vähintään viiden (5) ottelun pelikielto. Toisaalta rangaistus voidaan määrätä tätä alempana, jos kyse ei ole taklaustilanteesta tai joissa kontaktin voimakkuus tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatusta Yipin taklauksesta aiheutuu suora kontakti Bohmia päähän ja siitä aiheutuu loukkaantuminen. Delegaatio ei pidä taklauksen osumista vastustajan päähän tarkoituksellisena vaan enemmän huolimattomasti suoritetun taklauksen seurauksena. Kurinpitodelegaatio on ottanut pelikiellon keston osalta edellä todetut asiat huomioon ja katsoo, että pelikiellon kestoa ei ole perustetta arvioida alle viideksi otteluksi. Toisaalta taklausta ei ole myöskään syytä arvioida ankarammaksi kuin viisi ottelua.

Yipillä ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

Jukurien Brandon Yipille määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Yip on kärsinyt pelikiellostaan väliaikaisen pelikiellon aikana yhden ottelun. Yip on pelikiellossa Jukurien neljän seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

17. tammikuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen