Ilveksen Antti Saarelalle ei pelikieltoa

23.2.2021

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Ilveksen Antti Saarelalle pelikieltoa 20.2.2021 Kärpät–Ilves-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–Ilves
Peliaika: 34.19
Pelipäivä: 20.2.2021

1. Selostus asiasta

Kärpät–Ilves-ottelun peliajassa 34.19 Ilveksen Antti Saarelan maila osuu aloitustilanteessa Kärppien Michal Kristofin nivusiin. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Saarelalle ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5+PR) huitomisesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Saarelalle ottelurangaistus huitomisesta, koska:
– osin suojaamaton pelaajan alue, jolloin vakavan loukkaantumisen riski on kohonnut;
– säännöt erityisesti korostavat tällaisen teon tuomittavuutta;
– piittaamaton teko

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Kristof pystyi pelaamaan ottelun tilanteesta huolimatta loppuun.

Saarela on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta. Kristof on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 159 mukaan huitominen on teko, jossa pelaaja heilauttaa yhdellä tai molemmilla käsin pitämänsä mailan kohden mitä tahansa kohtaa vastustajan kehossa tai varusteissa. Rangaistusta määritettäessä osuma vastustajaan ei ole tarpeen. Säännön iii-kohdan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa huitomisen seurauksena, tuomitaan harkinnan mukaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus. Säännön iv-kohdan mukaan pelaajalle, joka nostaa mailansa vastustajan jalkojen välissä tarkoituksenaan osua vastustajaa nivusiin, tuomitaan harkinnan mukaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit ja lukenut Saarelan lausuman. Delegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan aloitustilanteessa, voitettuaan aloituksen, Saarela pyrkii pelaamaan vastustajan keskushyökkääjän pois tilanteesta. Edelleen delegaatio toteaa, että tilanteessa Saarelan maila nousee ylöspäin osuen vastustajaa nivusiin. Delegaatio katsoo, että teko täyttää sinänsä huitomisen tunnusmerkistön.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvattu Saarelan tilanteen pelaaminen on mailan nivusiin osumista lukuun ottamatta normaalia, aloituksesta alkavan kamppailutilanteen pelaamista. Delegaatio ei pidä Saarelan mailan nostamista nivusiin tarkoituksellisena tekona, jolloin siitä määrättävää rangaistusta arvioidaan säännön vi-kohdan perusteella. Delegaatio toteaa, ettei se pidä mailan osumista säännön huitomissäännön iii-kohdan ottelurangaistuksen arvoisena tekoa erityisesti ottaen huomioon pelitilanne ja siitä ilmenevä Saarelan teon vähäinen huolimattomuus.

3. Ratkaisu

Ilveksen Antti Saarelalle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

22. helmikuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen